Skyddat boende med säkerhet och mänsklig omsorg i fokus

Skyddat boende är i fokus för allt vi gör. Vi tar emot utsatta människor från hela landet till våra skyddade boenden – snabbt, smidigt och hållbart på lång sikt. Det är bara polis och socialtjänst som kan placera hos oss. Av oss kan du förvänta dig hög säkerhet kombinerat med mänsklig omsorg. Vi hjälper barn och vuxna att skapa ett nytt fungerande vardagsliv på en trygg plats. Hämtning samma dag samt omfattande stödpaket och säkerhetsutbildningar till våra klienter, bidrar till att vi har många återkommande uppdragsgivare inom skyddat boende.

Hemlikt har ansökt om tillstånd hos IVO att driva skyddat boende.

Skyddat boende hos Hemlikt – så här fungerar det

För oss är det viktigt att de snabba åtgärderna och de långsiktiga planerna kring våra skyddsplaceringar går hand i hand. På samma sätt är säkerhetsåtgärder och den mänskliga omsorgen två grundpelare som lever sida vid sida på våra skyddade boenden.

Skyddat boende arbetsmodell Hemlikt
Säkerhet vid skyddat boende, Hemlikt

Vi använder oss av de evidensbaserade instrumenten FREDA och PATRIARK och bygger ett skyddsnät kring alla våra klienter.

Skyddat boende. Bostadsgaranti vid skyddat boende, Hemlikt

Med boenden på två olika orter skapar vi större säkerhet och flexibilitet.

Skyddat boende. Trygghetspaket vid skyddat boende – Hemlikt

Vi stöttar barn och vuxna på både ett praktiskt och på ett medmänskligt plan.

Är du utsatt för våld och behöver skyddat boende?

Våld i hemmet är mycket vanligare än vad de flesta tror. Kom ihåg att om du är utsatt för våld är det inte ditt fel. Aldrig någonsin. Samtidigt är det bara du som kom kan förändra din situation – med det kräver både mod och beslutsamhet. Du är värd att leva utan rädsla, hot och våld.

Våld i nära relationer, Hemlikt – skyddat boende

Barnen behöver skyddas

Forskning visar att det är skadligt för barn att leva i hem där det förekommer våld. Även våld som inte är riktat direkt mot ditt barn, är ändå skadligt. Som förälder är skyldig att skydda dina barn mot allt som kan skada dem. Eftersom det skulle kräva mycket av dig att förändra din och barnets situation, kan en enkel utväg bli att förminska och bagatellisera våldet. Det är aldrig lösningen. Du har ansvar både för dig själv och ditt barn. Lever ni i ett förhållande som präglas av våld behöver du avsluta det med en gång. Det kan kännas svårt, men det finns hjälp att få.

Checklista för dig som är utsatt för våld

1. Berätta för en vän
Ta mod till dig att berätta om din situation för personer i din närhet som du kan lita på. Du behöver inte stå ensam och du kommer att behöva stöd både nu och i framtiden. Du kan också ringa Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50. Kvinnofridslinjen är en nationell stödlinje där du kan få professionell hjälp. De erbjuder även tolkstöd. Du kan ringa dygnet runt.

2. Kontakta socialtjänsten där du bor
Kontakta socialtjänsten i din kommun så hjälper de dig vidare på olika sätt. Det är också socialtjänsten som hjälper dig att komma till ett skyddad boende. På din kommuns hemsida finns också tips om stödorganisationer som också kan hjälpa dig, exempelvis – kvinno-, ungdoms- och mansjourer. Du kan också läsa mer på jämställdhetsmyndigheten för en sammanställning av olika stödorganisationer.

3. Skriv dagbok
Skriv en dagbok som beskriver när, var och hur du utsatts för våld och hot. Det är också bra om du fotograferar de skador som du fått samt låter någon annan se dem. Spara alla hot du fått på sms, telefonsvarare eller mejl. Göm dokumentation på en säker plats. Du kan exempelvis spara meddelanden och bilder på någon annan telefon än din egen. Du kommer att ha stor nytta av all dokumentation i framtiden.

4. Gör en plan
Gör en tydlig plan för när du ska bryta upp, vart du ska bege dig och vem du ska kontakta. Socialtjänst, kvinnojour, socialtjänst och en förtrogen vän är viktiga kontakter för de flesta. Det kan vara bra att på förhand bestämma kodord som betyder flykt eller fara. En färdigpackad flyktväska kan också vara bra. Den bör innehålla: Id-handlingar, nycklar, bankkort, kontanter, telefon och laddare, kontaktlista, dagbok, mediciner, glasögon ombyte och toalettartiklar. Om du har barn: favoritleksak, napp, ombyte, blöjor.

5. Skyddat boende
Skyddat boende ordnas av socialtjänsten i din kommun, så de är dem (och inte oss) som du ska kontakta. Socialtjänsten i din kommun är ofta öppna för önskemål om var du vill komma.

Några användbara länkar


Kvinnofridslinjen
Kom till oss, polisens satsning mot våld i nära relationer. Finns på flera språk.
Nationellt centrum för kvinnofrid
Bris
Jourhavande kompis