En trygg helhetslösning för skyddat boende

Vi möter alla människor just i den situation de befinner sig. Därför kan vårt omhändertagande skilja sig beroende på vilka behov som finns. I grunden finns dock en väl genomtänkt process för personligt stöd, säkerhet och våra relationer med våra uppdragsgivare.

Säkerhet – en förutsättning för allt

För oss är det viktigt att de snabba åtgärderna och de långsiktiga planerna kring skyddat boende går hand i hand. På samma sätt är säkerhetsåtgärder och den mänskliga omsorgen två grundpelare som lever sida vid sida.

Digitala säkerhetsanpassningar (bank, telefon, sociala konton, bil, folkbokföring etc).
Säkerhetsutbildning av klienter.
24-timmars jour och dygnet runtbevakning vid behov.
Överfallslarm som är direktkopplade till vår jourverksamhet.
Riskbedömningar enligt PATRIARK OCH FREDA.
Fysiska säkerhetsanpassningar.

Säkerhet vid skyddat boende, Hemlikt
Skyddat boende hedersrelaterat våld – Hemlikt

Skyddat boende vid hedersrelaterat våld

En stor andel av de människor vi tar om hand, får skyddat boende efter att de utsatts för hedersrelaterat våld. Genom åren har vi lärt oss att dessa kvinnor delvis måste stöttas på ett annat sätt. För att skapa trygghet och för att förbereda kvinnorna för ett mer självständigt liv, spelar vår arabisktalande tolk en central roll. Hon finns alltid på plats och kan stötta kvinnorna inom en lång rad områden. 

Vi har kunskap och utbildning att utföra hot- och riskbedömningar med hjälp av det evidensbaserade riskbedömningsinstrumentet PATRIARK. Vår rekommendation är att använda metoden i alla sammanhang där det förekommer hedersrelaterat våld.

Skyddat boende | Är du utsatt för våld? – här är en checklista på vad du kan göra.

Trygghetspaket för hela familjen

Vi stöttar våra klienter såväl på det känslomässiga som på det praktiska planet. Finns barn med vid flytten är deras etablering central för att hela familjen ska kunna skapa en fungerande vardag på en ny plats. Därför finns medarbetare i vårt team som är specialiserade just på att möta barns behov. Dessutom har vi mycket goda relationer med skola och barnomsorg vilket innebär att våra placeringar blir prioriterade.

Behovsanpassad terapi, tillsyn och stöttning.
Säkerställande av inkomst.
Stödsamantal för både barn och vuxna.
Etableringsstöd på plats (förskola, skola, kommunikationer, vårdinrättningar etc).
Integrationsstöd.
Arbetsmarknadsrådgivning.
Stöttande kvinnonätverk.
Familjeaktiviteter.

Skyddat boende. Trygghetspaket vid skyddat boende – Hemlikt
Skyddat boende. Bostadsgaranti vid skyddat boende, Hemlikt

Bostadsgaranti

Vår bostadsgaranti ingår i priset och innebär att alla våra klienter har ett eget kontrakt till en hyreslägenhet efter sex månaders placering. Om ni anser att klienten inte behöver ytterligare stöd, kan ni efter tre månader utlösa garantin. Då har vi på Hemlikt tre månader på oss att ordna ett hyreskontrakt till klienten.

Har du frågor – tveka inte att kontakta oss.

Nära samarbete med våra uppdragsgivare

Vår grundinställning är alltid lösningsorienterad – vi arbetar enligt premissen att allt är möjligt. Från första kontakten till att placeringen är avslutad – vi håller löpande kontakt med dig, på det sätt och med de intervaller du önskar.

Akut hämtning samma dag över hela landet (ingår priset).
Löpande kontakt och rapporter varje månad.
Slutrapport senast 2 veckor efter avslutad placering.