Tillsammans skapar vi trygghet för utsatta människor

Vi och våra uppdragsgivare på socialförvaltningar runt om i Sverige har ett gemensamt uppdrag – att skydda människor som farit illa och skapa förutsättningar för en trygg vardag och nytt hopp för framtiden.

Det som driver oss allra mest är att se när våra klienter upplever förnyad kraft och tro på sina egna möjligheter. Sedan starten har vi sett människor som trots svåra utgångslägen tagit kontroll över sina liv, återfått självförtroendet, klarat körkort, skapat nya kontaktnät, startat företag och börjat blomstra på nytt.

Vi är tillräckligt många för att kunna möta ett växande antal uppdragsgivares behov och önskemål. Samtidigt är vi tillräckligt få för att kunna skapa en personlig och trygg relation med de boende. Vi har inga volontärer i verksamheten utan endast professionella medarbetare som arbetar enligt schema. Vår personal består av både män och kvinnor med kunskap om våld i nära relationer, kvinnojoursverksamhet, stödboenden och kontaktmannaskap.

Skyddat boende | Är du utsatt för våld och behöver hjälp nu? – läs vår checklista.